Kunstindkøb

ONLINE udlodning på Generalforsamling 2021

Fredericia Kunstforening afholdte generalforsamling onsdag den 28. april 2021.
Bemærk: Generalforsamlingen blev afholdt online!

I boksen til højre kan du finde dagsordenen til generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen var der udlodning af de indkøbte kunstværker fra 2020.
Alle værker udloddes mellem samtlige  medlemmer, og i en vilkårlig rækkefølge.
Der var ikke mulighed for at vælge selv i år.

Referat af ordinær generalforsamling for 2020 i Fredericia Kunstforening
 

Referat af generalforsamlingen:

 • Tommy Rachlitz Nielsen blev valgt som dirigent. Dagsorden godkendt.
 • Der blev holdt 1 minuts stilhed til minde om Winnie. Derefter aflagde formanden sin beretning.
 • Ove gennemgik regnskabet. Rødt tal på 25.997 kr. Regnskabet blev godkendt.
 • Sissel Wetche, Poul B. Jakobsen og Leif Knudsen blev genvalgt for en periode på 2 år.
  Violetta Nielsen blev valgt til bestyrelsen for 1 år.
 • Som nye suppleanter valgtes Charlotte Tejlgaard Hammer Hansen og Børge Jacobsen.
  Som revisorer genvalgtes Ingrid Knaap og Frank Deleuran.
 • Kontingentet fastholdes. Enkeltpersoner 200 kr. 350 for dobbelt og 1600 for erhvervsmedlemmer.
 • Der var ingen indkomne forslag.
 • Poul takkede alle kustoder for et godt stykke arbejde. Vibeke Amstrup fik også stor tak for sin indsats i bestyrelsen.

Udlodning på generalforsamlingen 20/2 2020

Fredericia Kunstforening afholdte generalforsamling torsdag den 20. februar 2020 kl 19.00
i Kongensgade 111, Fredericia.

Efter generalforsamlingen var der udlodning af de indkøbte kunstværker fra 2019.
2/3 af værkerne blev udtrukket blandt de fremmødte til generalforsamlingen,
1/3 af værkerne blev udtrukket blandt alle medlemmer.

 

Udlodning på generalforsamlingen 20/2 2019

Fredericia Kunstforening afholdte generalforsamling onsdag den 20. februar 2019 kl 19.00
i Kongensgade 111, Fredericia.

Efter generalforsamlingen var der udlodning af de indkøbte kunstværker fra 2018.
2/3 af værkerne blev udtrukket blandt de fremmødte til generalforsamlingen,
1/3 af værkerne blev udtrukket blandt alle medlemmer.

 

Udlodning på generalforsamlingen 22/2 2018

Fredericia Kunstforening afholdte generalforsamling torsdag den 22. februar kl 19.30 i Kongensgade 111, Fredericia.

Klik på billedet til højre for at gå til dagsordenen for generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen var der er udlodning af de indkøbte kunstværker fra 2017.
2/3 af værkerne blev udtrukket blandt de fremmødte til generalforsamlingen,
1/3 af værkerne blev udtrukket blandt alle medlemmer.

På billederne herunder kan du se billeder fra generalforsamlingen og udlodningen.

Udlodning på generalforsamlingen april 2017

 Herunder kan du se gevinsterne fra 2017 og se billeder fra udlodningen.