Kontakt Fredericia kunstforening

Bestyrelsen:

Formand

Poul Bernstorff Jakobsen

24 24 11 83

Næstformand

Jørgen Jeppesen

26 20 12 12

Kasserer

Ove Sørensen

30 23 54 34

Sekretær

Leif Knudsen

25 15 17 44

Bestyrelsesmedlem

Per Møller Henriksen

22 29 61 89

Bestyrelsesmedlem

Вørge Jacobsen 

51 18 03 95

Bestyrelsesmedlem

Estrid Ege Olsen

29 29 41 32

Arbejdende suppleant

Lisbeth Deleuran

24 90 61 51

Arbejdende suppleant

Mette Laustsen

61 60 35 11 

For indmeldelse skriv mail til fredericiakunstforening@gmail.com

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf.
  • Mail
  • Hvilken type medlemskab der ønskes
 

Derefter indbetales kontingent beløbet til
Middelfart Sparekasse reg. Nr 0757 kontonr 3225616433
eller på Mobile pay 23016

Husk at oplyse det fulde navn på medlemmet.

Kontingent:

  • Unge under 25 år: 100,-
  • Enkeltmedlemmer: 200,-
  • Par: 350,-
  • Erhvervskontingent: 1600,-